Privacy statement

PRIVACY STATEMENT
WINKELGEBIED BOS EN LOMMERPLEIN

Winkelgebied Bos en Lommerplein, gevestigd aan Bos en Lommerplein, 1055 EK te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze website: www.bosenlommerplein.com is eigendom van ons en wordt geëxploiteerd door Redknot Hosting B.V., Westblaak 5D, 3012 KC te Rotterdam en beheert door MKB Punt, Westblaak 5D, 3012 KC te Rotterdam (via WordPress hosting). Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten zijn.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid, zijn van toepassing op de website van winkelgebied Bos en Lommerplein.

De informatie op de website van winkelgebied Bos en Lommerplein wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. Winkelgebied Bos en Lommerplein streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Winkelgebied Bos en Lommerplein kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Winkelgebied Bos en Lommerplein behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.

Winkelgebied Bos en Lommerplein is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel winkelgebied Bos en Lommerplein selectief is in verwijzen naar andere websites, kan winkelgebied Bos en Lommerplein niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. Winkelgebied Bos en Lommerplein is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites.

1. Privacybeleid

Indien u gegevens achterlaat via de website zal winkelgebied Bos en Lommerplein daarmee zorgvuldig omgaan en deze vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u via de website deelneemt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan winkelgebied Bos en Lommerplein verstrekt.

Digitale nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft of ingeschreven staat voor de digitale nieuwsbrief van winkelgebied Bos en Lommerplein geeft u toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van nieuws, events en aanbiedingen van winkelgebied Bos en Lommerplein en haar winkeliers.

Als u zich wilt uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief van winkelgebied Bos en Lommerplein dan kunt u dat doen door op de uitschrijflink te klikken onderaan iedere digitale nieuwsbrief, of door een uitschrijfverzoek te sturen naar info@bosenlommerplein.com

Intellectueel eigenaarschap

Het auteursrecht van deze website en inhoud zoals foto’s, video’s en tekst berust bij winkelgebied Bos en Lommerplein en/of bij derden die de inhoud ter beschikking hebben gesteld aan winkelgebied Bos en Lommerplein. Hoewel u content van de website mag delen via social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs en andere social netwerkwebsites, draagt winkelgebied Bos en Lommerplein het eigenaarschap van de content op geen enkele wijze over aan derden. Vermenigvuldiging of gebruikmaking van inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van winkelgebied Bos en Lommerplein.

2. Cookiebeleid

Bij bezoek aan de website van winkelgebied Bos en Lommerplein worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u deze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek herkend wordt op onze website.

Er kunnen drie categorieën cookies gedefinieerd worden:• Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruiksgemak van deze website verhoogd wordt. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeurstaal of inloggegevens. Functionele cookies mogen zonder toestemming geplaatst worden.

• Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van gebruiksgedrag van onze bezoekers. Door deze informatie kunnen wij analyseren welke onderdelen van deze website veel bekeken worden. Hierop kunnen wij inspelen door juist deze onderdelen gemakkelijker vindbaar te maken op onze website. Deze informatie is niet terug te leiden naar één bepaald persoon. Analytische cookies mogen volgens de Europese cookiewetgeving, enkel in Nederland zonder uw toestemming geplaatst worden.

• Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om de inhoud van een website persoonlijker en relevanter te maken. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de Europese cookie wetgeving) nadat u expliciet toestemming heeft gegeven. Winkelgebied Bos en Lommerplein maakt geen gebruik van tracking cookies.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Als u cookies in uw internetbrowser verwijdert, worden functionele en analytische cookies bij uw volgende bezoek weer geplaatst.

Onvoorziene cookies

Onvoorziene cookies kunnen geplaatst worden als een pagina van deze website een‘embedded element’ bevat, zoals een YouTube video of een iframe website, maar deze welbinnen onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Meer informatie over het privacybeleid van potentiële derde partijen kunt u vinden via de onderstaande links:
– Google 
– YouTube
– Facebook
– Twitter
– LinkedIn

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Winkelgebied Bos en Lommerplein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Winkelgebied Bos en Lommerplein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacy beleid of op de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Dit privacy beleid is voor het laatst herzien op 28-05-2018